Disclaimer & privacy


VOORBEHOUD:

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van drukfouten en/of typefouten. Wij streven ernaar de producten op deze website continue up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.

COPYRIGHT:

Copyright Achteraf-betalen.com.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Achteraf-betalen.com en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is daarom ook niet toegestaan om te worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Achteraf-betalen.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Achteraf-betalen.com wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpagina’s van Achteraf-betalen.com, www.achteraf-betalen.com is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Achteraf-betalen.com, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpaginas van Achteraf-betalen.com wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.